Polityka prywatności

_____________________________________________________________________________________________

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna.

Masz prawo do prywatności, a my je szanujemy. Poniżej opisujemy zasady do jakimi stosuje się nasz portal  w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o swoich klientach i użytkownikach. 

 

Przekazanie danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________

W trakcie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej, nasz system rezerwacyjny zażąda od Państwa podania: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Są to niezbędne dane  do realizacji zamówienia.

 

Ochrona danych osobowych

_________________________________________________________________

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związany jest wyłącznie z procedurą odpowiedzi na zapytanie, rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Serwis elsoltravel.pl gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez Państwa w trakcie procedur rezerwacji chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Każdemu z Państwa przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych. 

 

Dane osobowe a system rezerwacyjny

_________________________________________________________________

Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez EL SOL zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

EL SOL  przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

Wysyłając  Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez EL SOL  swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez EL SOL usług marketingowych polegających na promowaniu usług EL SOL i jego partnerów.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych EL SOL stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wysłanie formularza rejestracyjnego po zaznaczeniu opcji w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach EL SOL zawiera Polityka Prywatności

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.